SAYI 9 -içeriği görmek için- - Yasakmeyve.com

SAYI 9 -içeriği görmek için-

SICAK NAL » SAYI 9 -içeriği görmek için-
9. Sayının Sunu Yazısı:

Ezbere Gerçeğini Unutan Çocuk

Yeni edebiyatı, deneysel edebiyatı, farklı arayışları peş peşe sorguladığımız sayılarımıza, bu kez de nesirde merkezi masaya yatırarak devam ettik. Öncelikle Türkiye öykücülüğünde nasıl bir "ezbere gerçekçilik", tek öykü yazma biçimi gibi dayatıldıyı araştırdık.

1980'lerin sonları, 1990'lı yılların başlarında Türkiye kültürel ikliminde genel bir canlanma, kabuğunu kırma eğilimi görülmüştü. Düşünce alanında, sosyalbilimlerde görsel sanatlarda, sinemada, diğer disiplinlerde ve tabii edebiyatta bir çeviri artışı, dünyayla bağlantıda gelişme kendini göstermişti. Özellikle postyapıcalcı teoriyle artan tanışıklık ve dünya sanat tarihine dair farkındalıktaki gelişme; sanatta deneysel, sınıraşan, disiplinlerarası, form anlayışını tümden yeniden ele almaya kalkışan girişimlerde bir canlanmayla sonuçlanmıştı. Hem öyküde, hem de (o yıllarda henüz piyasa tarafından esir alınmadığı için bir edebiyat türü olduğu genel kabul gören ) romanda ayrıksı sitiller, deneysel bir neşe görüldü kısa bir süre. Heyhat, çok geçmeden vasatistan, devrimi ele geçirdi... 1990'ların ortalarından itibaren özellikle öykü bir memuriyet alanı olarak çevrelendi. Çitlerin içinde kalmak koşuluyla belirlenmiş dallarda belirlenmiş kriterlere uygun olarak maharetlerini gösteren öykücüler, öyküler üretildi. Bu duruma da 'öykü patlaması' dendi; ironiyle okumaya müsait bir şekilde - öykünün berhava olması anlamında galiba. İşte Selçuk Orhan'ın, Melike Koçak'ın yazıları böylesi bir toplu donakalmaya karşı ne yapılabiliri araştırırken merkezin işleyişini, normun çatılışını araştırdılar. Ali Karabayram ezbere gerçekçiliği özellikle görsel sanatlardan yakaladı. Sık sık sayfalarımızda yer verdiğimiz "ZZZ Kuşağı" temsilcisi Tao Lin, romanın geleceğini tartışmasıyla dosyaya eklendi. William Gaddis'i ise giriş mahiyetinde tanıtmaya ihtiyaç duyduk, daha sonra detaylı tartışmak üzere.

Sıcak Nal, öykücülüğümüzün yönerge alabilme becerisini sahneleme dairesi olmaktan çıkabilmesi için elinden geleni yapan iradeleri birbirine bağlamayı hedefleyen bir platform. Varoluş sebebi bu. Bir sonraki sayımızda da 'avangard'a 'avangardın yeni yeri'ne yönelmeyi amaçlıyoruz. Her zamanki gibi, katkılarınızı bekleyerek...Süreyyya Evren

Künye Bilgileri:

Sıcak Nal / Temmuz - Ağustos 2011
İki Aylık Edebiyat Dergisi
ISSN: 1309-5595, Barkode: 9771309559001 08
Sayfa Sayısı: 112, Fiyatı: 10TL

İmtiyaz Sahibi: Ali Enver Ercan
Genel Yayın Yönetmeni: Süreyyya Evren
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özge Ercan
Genel Koordinatör: Can Özoğuz
Editör: Ilgın Yıldız

Yayın Kurulu: Ali Karabayram, Cem Akaş, Bülent Usta,
Süreyyya Evren, Enver Ercan


Kapak Tasarımı: Komşu Yayınevi

Logo Tasarımı: Nazlı Ongan


Adres: Rasim Paşa Mah, İskele Sk, Alibey Apt, No:54, Kat:1, Daire:4, Kadıköy/İstanbul, Tel/Fax: 0216 414 33 31, e-posta: sicaknal@gmail.com

Dağıtım: Alfa / Tel: 0212 511 53 03
İnternetten Satış: www.ideefixe.comsatın al