"GEÇMİŞE AÇILAN KAPI"- EMEL KOŞAR - Yasakmeyve.com

"GEÇMİŞE AÇILAN KAPI"- EMEL KOŞAR

YASAKMEYVE KİTAPLARI » "GEÇMİŞE AÇILAN KAPI"- EMEL KOŞAR

Emel Koşar, Eskişehir’de doğdu. 2003’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Bâtıl İnançlar” adlı teziyle 2005’te Yüksek Lisans, “Yeni Türk Şiirinde Zaman Anlayışı (1923-1990)” adlı teziyle 2009’da Doktora eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Şiirlerini ve Türk edebiyatı üzerine makalelerini çeşitli dergilerde yayımlıyor. Araştırma ve İnceleme Kitapları: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Bâtıl İnançlar, Piya Art Yayıncılık, İstanbul 2008. Şiire Yansıyan Zaman-Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Zaman (1923- 1990), Mühür Yayınları, İstanbul 2011. Sabahattin Eyüboğlu’nun Denemelerinde Sanata Bakış, E Yayınları, İstanbul 2013. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Penceresinden Halk Kültürü, E Yayınları, İstanbul 2013. Sudaki Rengine Külünü Savuran Anka-Tuğrul Tanyol Şiiri, Mühür Yayınları, İstanbul 2014. Yayıma Hazırladığı Kitaplar: İsmail Hikmet Ertaylan, Kır Çiçekleri, Haz: Emel Koşar, Piya Art Yayıncılık, İstanbul 2008. Mehmed Behçet Yazar, Erganûn, Haz: Emel Koşar, Kriter Yayınları, İstanbul 2010. Sâmi Aziz, Hortlayan Cellat, Haz: Emel Koşar, E Yayınları, İstanbul 2011. Şiirin Soğuk Sarayında-Tuğrul Tanyol Hakkında Yazılar, Haz: Emel Koşar, Mühür Yayınları, İstanbul 2014. Sabahattin Eyüboğlu Kitabı, Haz: Emel Koşar, Mühür Yayınları, İstanbul 2014. Şiir Kitapları: Fırça Darbesi, Mühür Yayınları, İstanbul 2011. Fısıltı Ritmi, Mühür Yayınları, İstanbul 2014. Figüran Yalnızlığı, Mühür Yayınları, İstanbul 2016.“Geçmişe Açılan Kapı – Tuğrul Tanyol Sözlükleri”, “Tuğrul Tanyol Sözlüğü”nün ardından şairin tarihî dekora sahip üç şiirinin (Cem Gibi, Mermerin Doğusu, Tarık Nerede?) söz varlığının tespit edildiği sözlüklere yer veriyor. Sözlükler Tanyol’un sözcüklere yeni anlamlar katarak şiir dilini derinleştirmesine tanıklık ederken, sözcük seçimindeki titizliğini ve şiir dilinin zenginliğini de yansıtıyor.
"GEÇMİŞE AÇILAN KAPI"- EMEL KOŞAR/ İnceleme: 14
1. Basım: 2016/ ISBN: 978-605-9185-55-4/Sertifika N0: 10748 / 72 syf / 12 TL
Genel Yayın Yönetmeni: Enver Ercan